Жер учаскесін таңдау актісі.
Инженерлік-геодезиялық және инженерлік-геологиялық ізденістер.

Толығырақ  

Инженерлік-геологиялық ұңғымаларды бұрғылау; Бұзылған және бұзылмаған құрылымды топырақ сынамаларын ( монолит, сынамалар) іріктеу; Топырақты зертханалық сынау; Топырақты сумен сору; Суды химиялық талдау.

Толығырақ  

Геодезиялық түсіру; Геодезиялық мониторинг; Бөлу жұмыстары; Топографиялық түсіру (жер асты және жер үсті коммуникацияларын түсіру); Өлшеу жұмыстары; Қасбеттік түсіру; Ландшафтты түсіру.

Толығырақ  

Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу; II және III жауапкершілік деңгейіндегі ғимараттар мен құрылыстарды сәулеттік жобалау; Құрылыстық жобалау және құрастыру; Инженерлік жүйелер мен желілерді жобалау...

Толығырақ  

Жобалау алдындағы және жобалау құжаттамасы құрамында жобаланатын және қолданыстағы кәсіпорындардың қоршаған ортаға әсерін бағалау (ҚОӘБ)...

Толығырақ